บาสเกตบอล
 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2556

 

บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 รอบคัดเลือก
08:00
โรงยิมส์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 รอบคัดเลือก
09:00
โรงยิมส์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 รอบคัดเลือก
10:00
โรงยิมส์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบคัดเลือก
11:00
โรงยิมส์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 รอบคัดเลือก
13:00
โรงยิมส์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รอบคัดเลือก
14:00
โรงยิมส์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
 รอบคัดเลือก
15:00
โรงยิมส์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบคัดเลือก
16:00
โรงยิมส์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
รวม บาสเกตบอล  8 รายการ  
 
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day บาสเกตบอล
Print Day by Day Table
 
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 gms@sat.or.th