บาสเกตบอล
 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2556

 

บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รอบแรก
08:00
โรงยิมส์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 รอบแรก
09:00
โรงยิมส์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบแรก
10:00
โรงยิมส์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 รอบแรก
11:00
โรงยิมส์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 รอบแรก
13:00
โรงยิมส์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 รอบแรก
14:00
โรงยิมส์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบแรก
15:00
โรงยิมส์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 รอบแรก
16:00
โรงยิมส์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
รวม บาสเกตบอล  8 รายการ  
 
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day บาสเกตบอล
Print Day by Day Table
 
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 gms@sat.or.th