แฮนด์บอล
 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2556

 

แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รอบรองชนะเลิศ
17:50
ลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Official
แฮนด์บอล - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รอบรองชนะเลิศ
19:20
ลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Official
แฮนด์บอล - ทีมชาย
รวม แฮนด์บอล  2 รายการ  
 
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day แฮนด์บอล
Print Day by Day Table
 
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 gms@sat.or.th