แฮนด์บอล
 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2556

 

แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 รอบแรก
18:00
ลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Official
แฮนด์บอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รอบแรก
19:30
ลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Official
แฮนด์บอล - ทีมชาย
รวม แฮนด์บอล  2 รายการ  
 
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day แฮนด์บอล
Print Day by Day Table
 
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 gms@sat.or.th