วอลเลย์บอลชายหาด
 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2556

 

วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบแรก
09.00
สนามกีฬาจังหวัด (หมอนไม้)
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 รอบแรก
09.30
สนามกีฬาจังหวัด (หมอนไม้)
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 รอบแรก
10.20
สนามกีฬาจังหวัด (หมอนไม้)
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รอบแรก
11.00
สนามกีฬาจังหวัด (หมอนไม้)
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 รอบแรก
14.30
สนามกีฬาจังหวัด (หมอนไม้)
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
 รอบแรก
15.00
สนามกีฬาจังหวัด (หมอนไม้)
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  6 รายการ  
 
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day วอลเลย์บอลชายหาด
Print Day by Day Table
 
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 gms@sat.or.th